موسسه حقوقی منتظران | ثبت موسسه


ثبت موسسه

دپارتمان ثبتی و اداری :: ثبت موسسه

ثبت موسسه

برای ثبت موسسه نیز همانند ثبت شرکت بایستی برخی اصول انجام شود.در ابتدا و قبل از توضیحات درباره نحوه ثبت موسسه,تعریف جامع و کاملی درباره موسسه بیان می کنیم. به طور کلی موسسات نیز همانند شرکتها قبل از انجام فعالیتهای قانونی بایستی به ثبت برسند با این تفاوت که موسسات بر خلاف شرکتها فعالیت های غیر تجاری انجام می دهند. موسسات به دو دسته کلی تقسیم می شوند و اکثرا برای رسیدن به اهداف غیر تجاری مانند امور علمی ,ادبی  و خیریه  به ثبت می رسند. موسسات غیر تجاری, مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده را دارا می باشند كه هر كدام از این مجمع ها وظایفی دارند و هیئت مدیره موسسه از میان شرکاء مجمع عمومی عادی یا خارج از مجمع انتخاب می شود.مدیران موسسه دارای اختیارات مطلق می باشند و به صورت محدود یا نامحدود مدیریت می کنند. جلسات هیئت مدیره با حضور اكثر اعضاء  موسسه تشکیل می شود و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا تصویب می شود.
 
موسسات قابل ثبت بایستی در یکی از این دو گروه قرار گیرند:
 
1-موسسات غیر تجاری انتفاعی
 
2-موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی
 
موسسات غیر تجاری انتفاعی: این نوع از موسسات فعالیت های غیر تجاری انجام می دهند و اهدافی به غیر از جلب منافع و تقسیم سود بین اعضای خود دارند
 
موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی: این موسسات نیز فعالیت های غیر تجاری انجام می دهند وهدفشان کسب منافع مادی و تقسیم این منافع بین اعضا خود یا غیر می باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.
 
نحوه ثبت موسسه
 قبل از ثبت موسسه بایستی درباره موسسات و چگونگی ثبت موسسات آگاهی لازم را کسب نمایید,برای کسب آگاهی و مشاوره در این زمینه می توانید به موسسه منتظران مراجعه نمایید,موسسه منتظران در زمینه امور ثبتی,مانند ثبت شرکت , ثبت موسسه , ثبت برند ,اخذ گرید,اخذ کد اقتصادی,اخذ کارت بازرگانی و سایر  امور در این زمینه فعالیت می نماید. از همین رو برای ثبت موسسه غیر تجاری خویش می توانید به این موسسه مراجعه نمایید و از مشاوره و راهنمایی این موسسه بهره مند شوید.برای ثبت موسسات بایستی حداقل شرکاء کمتر از 2 نفر باشد و هر میزان سرمایه نیز مجاز می باشد. برای ثبت موسسات غیر تجاری همانند ثبت شرکتها بایستی به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود و بر طبق مراحل زیر اقدام نمایید.
 
- کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا
 
- کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا
 
- تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا
 
- تعیین نام مناسب برای موسسه