موسسه حقوقی منتظران | دپارتمان ثبتی و اداری


دپارتمان ثبتی و اداری

خدمات موسسه منتظران :: دپارتمان ثبتی و اداری

دپارتمان ثبتی و اداری

خدمات اداری و ثبتی شامل خدمات ثبت شرکت ، ثبت علامت تجاری و برند ، ثبت تغییرات(صورتجلسات)، اخذ جواز تاسیس ، اخذ گرید(رتبه) ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی و...