موسسه حقوقی منتظران | دپارتمان مالی و مالیاتی


دپارتمان مالی و مالیاتی

خدمات موسسه منتظران :: دپارتمان مالی و مالیاتی

دپارتمان مالی و مالیاتی

خدمات مالی و مالیاتی موسسه حقوقی منتظران شامل  انجام کلیه امور حسابداری ، امور مالیاتی ،مالیات بر ارزش افزوده ، راه اندازی نرم افزار های مالی ، ثبت اظهار نامه مالیاتی  و... میباشد.