موسسه حقوقی منتظران | وکالت دعاوی ملکی


وکالت دعاوی ملکی

دپارتمان وکالت :: وکالت دعاوی ملکی

وکالت دعاوی ملکی

موسسه حقوقی منتظران با دارا بودن سالها تجربه در زمینه های وکالت در امور ملکی، همراهی مطمئنی برای حل مشکلات ملکی موکلین گرامی میباشد، برخی از خدمات  موسسه حقوقی منتظران  در زمینه حل پرونده های ملکی به شرح زیر میباشد:
 
وکالت دعاوی مربوط به پرونده های املاک وقفی
وکالت دعاوی مربوط به پرونده ای املاک اجاره ای
وکالت دعاوی مربوط به پروندهای شهرداری
وکالت دعاوی خلع ید
وکالت دعاوی تصرف عدوانی