موسسه حقوقی منتظران | وکالت دعاوی کیفری


وکالت دعاوی کیفری

دپارتمان وکالت :: وکالت دعاوی کیفری

وکالت دعاوی کیفری

موسسه حقوقی منتظران  با توجه به پرونده های موفق پیشین تجربیات گران بهایی در زمینه دعاوی کیفری دارا میباشد و موکلین محترم میتوانند از مشاوره کارشناسان موسسه منتظران حداکثر استفاده را ببرند .

برخی از خدمات موسسه حقوقی منتظران به شرح زیر میباشد:
- وکالت دعاوی جعل
- وکالت پرونده های استفاده از سند مجعول
- وکالت پرونده های کلاهبرداری
 - وکالت پرونده های خیانت در امانت
- وکالت پرونده های اختلاس
- وکالت پرونده های ترک انفاق
- وکالت پرونده های عدم ثبت نکاح
- وکالت پرونده های انتقال مال غیر
- وکالت پرونده های جرایم پزشکی
- وکالت پرونده های مزاحمت تلفنی
- وکالت پرونده های سرقت
- وکالت پرونده های مربوط به توهین
- وکالت پرونده های ضرب و جرح
- وکالت پرونده های آدم ربایی
- وکالت پرونده های جاسوسی
- وکالت پرونده های محاربه